JS

Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Andrej Danko
Osobné údaje
Meno: Juraj Sojčák
E-mail: sojcak.juro@gmail.com
Vzdelanie
2009 - 2013 Gymnázium M. Hattalu Trstená
2013 - 2016 Bakalárske štúdium
Vysoké Učení Technické v Brne
Fakulta informačných technológií
2016 - Magisterské štúdium
Vysoké Učení Technické v Brne
Fakulta informačných technológií
Pracovné skúsenosti
Júl 2016 - December 2016 Xura s.r.o.
Automatické testovanie GUI (stáž)
Júl 2012 - August 2012 Akord tvárnice s.r.o.
Tvorba propagačných materiálov
Júl 2011 - August 2011 Miba Sinter Slovakia s.r.o.
Administratívny pracovník
Jazykové znalosti
Anglický jazyk mierne pokročilý - B1
Španielsky jazyk začiatočník
Slovenský jazyk materinský jazyk
Skúsenosti
s programovaním
River crossing problem - jazyk C implementácia riešenia pomocou synchronzácie procesov
Interpret podmnožiny jazyja Pascal - jazyk C práca v týme štyroch ľudí
implementácia lexikálneho, syntaktického a sémantického analyzátora, generátora trojadresného kódu a jeho interpretu
Program klient a server (socket API) - jazyk C implementácia jednoduchej adresárovej služby
Implementácia stolovej hry Labyrint - Java práca v týme dvoch ľudí
vytvorenie logiky hry a GUI v Swing
Model dopravného uzlu - C++ implementácia simulačného modelu Letiska Václava Havla v Prahe
skúmanie kapacity letovej dráhy
Informačný systém letiska - PHP, MySQL, HTML/CSS, JS návrh a implementácia relačnej databázy, vytvorenie IS nad danou databázou
Automatické testovanie GUI pomocou kontajnerov bakalárska práca
návrh a implementácia nástroja na testovanie GUI pomocou rozpoznávania objektov a jeho jednoduché nasadenie pomocou kontajnerovej virtualizácie